Skip to content

Digitális alkoholszonda webáruház

Telefonos rendelés

06 (30) 933 – 2215

30 napos garancia

Garantált pénzvisszafizetés

Adatkezelési nyilatkozat

Letöltés PDF változatban

Az alkopro.hu domain néven üzemelő honlap adatait Asbolt Gergő egyéni vállalkozók kezelik. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik.

Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatók legyenek, valamint az Ön külön hozzájárulása alapján lehetővé váljon hírlevelek, promóciók, reklámok, akciók küldése. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja.

Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott adatokat megismerheti megrendelt termék összekészítését végző Webshop Partner Kft. és a vele szerződésben álló GLS Magyarország Kft, a csomag kézbesítéséhez, valamint a Salesautopilot Kft, a megrendelés rögzítéséhez valamint amennyiben Ön hozzájárulását adta hírlevelek, promóciók, reklámok, akciók küldéséhez, ezen marketinganyagok küldéséhez használt szoftver biztosítása végett.

Definíciók

Érintett/Felhasználó:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás:
Az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő/Szolgáltató:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés:
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az ön adatainak kezelése során Önt megilletik az alábbi jogok:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog:

Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy mi történik az Ön adatainak kezelése során, mi pedig tudatjuk Önnel a személyes adatai kezelésének állapotáról. Személyes adatokhoz való

Hozzáférhetőség joga:

Ön bármikor jogosult betekinteni adataiba, a betekintést e-mailben kérheti. Kérésének megfelelően e-mailben elküldjük az általunk kezelt adatokat, vagy postai úton. Az adatok tárolására és
feldolgozásra használt rendszerből kérésére kivonatot küldünk e-mailben vagy postai úton.

Helyesbítéshez való jog:

Amennyiben nem a valóságnak megfelelő személyes adatok kerültek rögzítésre, úgy bármikor kérheti azok módosítását. A módosítást e-mailben vagy telefonos ügyfélszolgálatunk megkeresésével
kezdeményezheti.

Törléshez való jog:

Bármikor kérheti adatainak törlését, függetlenül attól, hogy szükséges-e még kezelni az adatokat vagy nem.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Abban az esetben, ha ideiglenesen nem szeretné, hogy kezeljük adatait, kezdeményezheti az adatai kezelésének korlátozását az Ön által meghatározott időszakban. A korlátozás ideje alatt nem kezeljük adatait.

Adathordozhatósághoz való jog:

Kérheti, hogy elektronikus úton az Ön által meghatározott formában megküldjük Önnek az általunk kezelt adatokat. Az így elküldött adatokat Ön képes lesz más szolgáltatóhoz / adatkezelőhöz átvinni.

Rendeltetéshez való jog:

Az adatai törlését követően semmilyen formában állíthatók vissza.

Tiltakozáshoz való jog:

A korábban adott hozzájárulását az adatkezeléshez visszavonhatja, valamint joga van ahhoz, hogy ne adja hozzájárulását az adatkezeléshez. Ha adatai kezelésében valamilyen sérülés következne be, akkor 72 órán bejelentjük a NAIH felé, és tájékoztatjuk Önt is.

A megrendelés teljesítéséhez az alábbi adatokra van szükség:

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási név
  • Számlázási cím (irányítószám, város, utca,
    házszsám)
  • Adószám (nem kötelező megadni)
  • Szállítási cím (irányítószám, város, utca házszám)

Marketing anyagok küldéséhez az alábbi adatokat kezeljük:

Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy az oldalon is. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges.

A feliratkozáshoz meg kell erősítenie, hogy megértette az adatkezelési nyilatkozat célját, tartalmát. Ezt a „Megértettem az adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat, annak tartalmát és a feliratkozással elfogadom annak célját” szöveg előtti doboz kipipálásával tudja megtenni. Ahhoz hogy marketinganyagokat küldhessünk Önnek, nyilatkoznia kell arról, hogy Ön szeretne marketinganyagokat kapni. Ehhez a „Szeretnék hírlevelekre feliratkozni” szöveg előtti dobozt ki kell pipálnia.

Ha csak az adatkezelési nyilatkozatot fogadja el, abban az esetben hírleveleket nem küldünk Önnek.

Bármikor kérheti, hogy az alkopro.hu ne küldjön hírleveleket. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással
vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. az ügyfélszolgálaton keresztül is kérheti adati törlését. Ehhez írjon emailt az info@alkopro.hu e-mail címre vagy hívja a 06-30/933-2215-ös telefonszámot.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 5 munkanapon belül töröljük adatait. A hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a
figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére az adatkezelő nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

Az oldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és
alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A kisvarosiismerkedes.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont).
Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet az oldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: megrendelés adatai. A cookie-ban tárolt munkamenet
azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a honlapon leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@alkopro.hu email címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

0